slide

Nie wiesz jak osiągnąć sukces?

Poznaj zasady ludzi sukcesu

dowiedz się więcej

slide

Brakuje Ci pewności siebie ?

Zwiększ pewność siebie

dowiedz się więcej

slide

brakuje Ci energii?

Zacznij tryskać energią

dowiedz się więcej

slide

Masz problem ze snem?

Pokonaj bezsenność

dowiedz się więcej

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.mojamotywacja.pl
  2. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.mojamotywacja.pl jest: Świętokrzyskie Centrum Kas Fiskalnych s.c. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Okólna 18, NIP: 661-16-13-350
  3. Niniejszy Regulamin określa zasady składania drogą elektroniczną zamówień i zawierania umów sprzedaży.
 2. Zasady zakupów
  1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie www.mojamotywacja.pl jest wypełnienie formularza zamówienia z podaniem prawdziwych danych osoby lub jednostki zamawiającej. Dane są wykorzystywane do realizacji zamówienia ich podanie jest dobrowolne ale niezbędne do finalizacji umowy sprzedaży. Klientowi przysługuje prawo do ich wglądu poprawiania i usuwania.
  2. Po wypełnieniu formularza zamówienia klient klika przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ po czym zostanie przekierowany do systemu płatności elektronicznych. Tam klient postępuje zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie celem opłacenia złożonego zamówienia.
  3. Sklep www.mojamotywacja.pl korzysta z systemu płatności elektronicznych Przelewy24.
  4. Zamówione produkty w formie elektronicznej klient otrzymuje na adres email podany w formularzu zamówienia w formie odnośnika z którego można pobrać produkty. Następuje to po otrzymaniu przez właściciela sklepu potwierdzenia o dokonanej płatności elektronicznej za nie przez system Przelewy24.
  5. Rachunek za dokonane zakupy jest generowany automatycznie i wysyłany na email podany w formularzu zamówienia w formie odnośnika do pobrania
  6. Podane ceny na stronie sklepu www.mojamotywacja.pl są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
  7. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 3. Zwroty i reklamacje
  1. Wszelkie reklamacje można składać pisemnie pod adresem sprzedawcy z punktu 1.2 jak również mailowo na adres kontakt@mojamotywacja.pl
  2. Konsumentowi zawierającemu umowę na odległość przysługuje prawo do zwrotu zamówionego towaru/ usługi w ciągu 14 dni. Konsument może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Z zastrzeżeniem sytuacji gdy konsument godzi się na wykonanie świadczenia usług lub dostarczenie treści cyfrowej natychmiast przed upływem 14 dni przysługujących na odstąpienie od umowy.
  3. Zgoda o której mowa w punkcie 3.2 następuje w momencie dokonania płatności przez konsumenta w systemie Przelewy24 i dostarczeniu maila na skrzynkę email konsumenta odnośnika do pobrania zamówionej treści. W takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.
  4. Reklamacje są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki i nie dłużej niż 14 dni.
 4. Postanowienia końcowe
  1. Do wszelkich nieuregulowanych kwestii w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
  2. Sprawy sporne są rozstrzygane polubownie w przypadku braku porozumienia zajmują się tym właściwe terytorialnie sądy.
  3. Wszelkie materiały zamieszczone w sklepie www.mojamotywacja.pl należą do właściciela określonego w punkcie 1.2 Kopiowanie i rozpowszechnianie tych treści bez zgody właściciela jest zabronione
  4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez gromadzenie plików ?cookies?
  5. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika,  dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
  6. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
Nazywam się Andrzej Nowakowski jestem założycielem bloga mojamotywacja.pl Zgłębiam tajniki rozwoju osobistego wcielając je w życiu prywatnym i zawodowym. Wiedzą, którą nabywałem w ciągu 20 letniego stażu pracy pragnę podzielić się z innymi. Moje opracowania to nie zbiór suchych faktów ale konkretne sposoby rozwiązywania problemów nurtujących obecnie społeczeństwo. Poparte są one świetnymi wynikami w pracy zawodowej co zaowocowało ponad 2 000 wystąpień publicznych.

Kontakt

email: kontakt@mojamotywacja.pl